Windykator należności

Cena: 736,77 zł 736.77
Cena netto: 599,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Leo
Kod produktu: LEO WN

Opis

Wersja programu

Windykator należności

Windykator należności to rozwiązanie dedykowane dla Subiekta GT i Navireo. Przeznaczeniem programu jest windykacja należności przy użyciu automatycznej wysyłki wiadomości e-mail oraz SMS. Przy pomocy aplikacji można w szybki i wygodny sposób informować swoich klientów o spóźnionych lub zbliżających się płatnościach.

Obecna edycja aplikacji Windykator należności wprowadza:

 • nowy mechanizm wysłania wiadomości z przypomnieniem o zbliżającym się terminie płatności;
 • możliwość stworzenia wielu szablonów wiadomości w zależności od rodzaju kontrahenta, grupy, w której się znajduje lub rodzaju działalności;
 • możliwość zmiany języka dla wysyłanych tabel z należnościami oraz komunikatów;
 • podczas pierwszej instalacji programu na danym podmiocie Subiekta GT lub Navireo, aplikacja zaczytuje predefiniowane tabele oraz szablony ułatwiające użytkowanie programu;
 • możliwość sterowania Harmonogramem zadań Windows z poziomu aplikacji


Program w wersji DEMO można uruchomić na dowolnym podmiocie Subiekta.

Program w wersji DEMO pracuje na danych rzeczywistych z ograniczeniami funkcjonalności:

 • możliwość utworzenia 1 szablonu wysyłanej wiadomości
 • możliwość wysłania wiadomości tylko do 1 użytkownika
 • w treści wysyłanej wiadomości umieszczona jest wiadomość reklamowa dotycząca programu

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
 System operacyjny Windows 7 SP1 lub wyższy
• Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy

 Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy
Opcjonalnie: aktywny przynajmniej jeden z dodatków PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony PLUS potrzebny dla niektórych funkcji programu opisanych w tej instrukcji)


 Zmiany:

 • 2019.12.16.1 - poprawiono mechanizm oznaczania flagami dokumentów wysłanych za pomocą wiadomości SMS; dodano blokadę uniemożliwiającą wysyłanie tych samych wiadomości w jednym czasie w przypadku zdublowania kwalifikatorów
 • 2019.11.18.1 - modyfikacja programu związana z zakończeniem wsparcia protokołu TLS 1.0 i 1.1 przez operatora SMS.API
 • 2019.8.5.1 - poprawiono mechanizm wysyłania wiadomości na wiele adresów
 • 2019.4.17.1 - dodano wysyłanie plików PDF z widokiem dokumentu KFS; do listy wyników zadania dodano formatowanie warunkowe: oznaczanie kontrahentów, którzy jednocześnie posiadają przeterminowane należności jak i rozrachunki; dodano możliwość tworzenia zadań wysyłanych na własny adres z pominięciem wysyłki do klienta
 • 2019.2.28.1 - zwiększono limit czasu wykonywania operacji (timeout) dla procesu generowania i wysyłania wiadomości email
 • 2019.1.16.1 - poprawiono mechanizm wysyłki plików PDF (dokumenty źródłowe dla rozrachunków) podczas pracy aplikacji z Harmonogramu zadań Windows
 • 2018.12.13.1 - Dodano mechanizm wysyłania plików PDF z windykowanymi dokumentami jako załączników do wiadomości email [funkcjonalność wymaga użycia dodatku InsERT Sfera dla Subiekta GT].
 • 2018.10.2.1 - dodano możliwość ustawienia progu należności, po przekroczeniu którego będą wysyłane wiadomości
 • 2018.7.9.1 - poprawiono mechanizm weryfikacji ustawień: zniesiono wymagalność wpisania konfiguracji konta email, gdy użytkownik korzysta wyłącznie z trybu wysyłki SMS; dodano obsługę celów przetwarzania (dostosowanie do RODO); dodano formularz zgłoszeniowy użytkownika (obsługa błędów aplikacji oraz sugestii dotyczących działania programu).
 • 2018.5.30.1 - dodano nową funkcjonalność: adres lub telefon jako kwalifikator wysyłki. W trybie tym wpisanie do Subiekta adresu email lub numeru telefonu kwalifikuje do wysyłki odpowiednio wiadomości email lub SMS. Brak określenia adresu lub telefonu pomija kontrahenta bez komunikatu o błędzie. Przyjęta metoda powoduje, że użytkownik kwalifikuje też rodzaj powiadomienia (email lub SMS) z poziomu Subiekta wpisując odpowiednio adres email i/lub nr tel.
  Dodano możliwość wysyłania wiadomości na wiele adresów umieszczonych w jednym polu w Subiekcie. Adresy muszą być oddzielone przecinkiem (adres1@demo.pl,adres2@demo.pl); Drobne poprawki wizerunkowe.
 • 2018.3.6.1
  - Dodano możliwość flagowania faktur sprzedaży z możliwością umieszczenia komentarza wraz z datą i godziną wysłania informacji windykacyjnej. (Do obsługi flag własnych niezbędny jest dodatek InsERT czerwony PLUS dla Subiekta GT).
  - Dodano obsługę wielu adresów umieszczonych w polu Adres e-mail – adresy muszą być oddzielone znakiem ';' lub ','.
  - Przeniesiono informację o kontrahencie, którego dotyczy tabela z ustawień tabeli należności do ogólnego szablonu wiadomości. Ma to związek ze zmianą koncepcji wysyłania wiadomości - od tej wersji wiadomości mogą być wysyłane również dla kontrahentów nieposiadających należności. Nazwę kontrahenta wybiera się jako 'TAG' w szablonie wiadomości. Jako nazwę można wybrać Symbol kontrahenta, Nazwę kontrahenta lub Nazwę pełną kontrahenta.
  - Zrezygnowano z wymuszenia każdorazowego uruchomienia aplikacji jako administrator Windows. Powrócono tym samym do pierwotnych założeń aplikacji: uruchomienie jako administrator jest wymagane wyłącznie podczas tworzenia zadań Harmonogramu Windows z poziomu aplikacji (zakładka Zadanie -> Harmonogram).
  - Poprawiono mechanizm wysyłający informację o zobowiązaniach w sytuacji, gdy dla danego kontrahenta nie występowały należności.
  - Poprawiono obsługę rozrachunków niepowiązanych z dokumentem. 
 • 2018.1.15.1 - [ZMIANA KLUCZOWA] dodano podział wysyłanych tabel danych na tabelę główną oraz tabele zależne. Tabela zależna zostanie wysłana tylko wtedy, gdy tabela gówna będzie zawierała dane. Uniknie się w ten sposób sytuacji, gdy np. do klienta zostaną wysłane informacje o naszych zobowiązaniach, gdy klient ten nie posiada należności.
  Wybranie danego typu tabeli staje się jednocześnie kwalifikatorem wysyłki typu danych (np zobowiązania, wolne spłaty czy należności). Dotychczasowe kwalifikatory 'Uwzględniaj zobowiązania' i 'Uwzględniaj wolne spłaty' w zakładce 'Dodatkowe' zostały usunięte (jako zbędne dla nowych zasad kwalifikacji).
  UWAGA! Zmiana może spowodować konieczność ponownego ustawienia warunków wysyłki w niektórych sytuacjach. Po pierwszym uruchomieniu programu prosimy o sprawdzenie poprawności ustawień dla zadań wysyłki dotyczących obsługi 'Zobowiązań' oraz 'Wolnych spłat'.
  Poprawiono błąd przy zapisywaniu ustawień zmienionych w zakładce 'Warunki' zadania wysyłki; poprawiono mechanizm rozpoznawania i usuwania białych znaków w adresach email pochodzących z Subiekta - ograniczy to powstawanie błędów wysyłki wiadomości, gdy użytkownik Subiekta wpisał błędny adres.
 • 2017.12.5.1 - dodano możliwość wyboru rozrachunków do wysłania; dodano możliwość wyboru źródła pochodzenia rozrachunku; dodano możliwość pobierania pełnej nazwy kontrahenta do nagłówka tabeli (można wybrać Symbol kontrahenta, Nazwę lub Nazwę pełną); dodano grupowanie podsumowania wg waluty wystawienia dokumentów; dodano zabezpieczenie przed wielokrotnym wysłaniem tej samej wiadomości w ramach jednej doby (anty-spam)
 • 2017.10.2.1 - wprowadzono zmianę nazwy etykiety z 'Oznacz flagą' na 'Oznacz Rozrachunek flagą'; konserwacja kodu programu
 • 2017.9.15.1 - poprawiono moduł kwalifikacji wiadomości do wysyłki (w specyficznych warunkach wiadomości nie wysyłały się do wszystkich kontrahentów)
 • 2017.7.28.1 - dodano sprawdzanie poprawności adresu E-mail oraz wykrywanie czy odbiorca został zdefiniowany - gdy warunki nie zostaną spełnione, wiadomość nie jest kierowana do wysyłki, a program przechodzi do następnej pozycji
 • 2017.7.18.1 - dodano komunikat informujący o braku konfiguracji skrzynki E-mail; dodano informacje o statusie aktualizacji programu


Poprzednią edycję programu Windykator należności można pobrać z linku poniżej:
https://www.leo.pl/pobierz/program/windykator-naleznosci

Zmiany poprzedniej edycji:

 • 2017.4.20.1 - dodano anglojęzyczny odpowiednik komunikatu pojawiającego się w treści wiadomości windykacyjnych wysyłanych z demonstracyjnej wersji programu
 • 2016.11.28.1 - dodano możliwość wysyłania wiadomości z użyciem serwera SMTP z Certyfikatem samopodpisanym
 • 2016.5.9.1 - poprawiono błąd z zapamiętywaniem większej ilości adresów e-mail
 • 2015.11.6.3 - dodana obsługa pól własnych dla SMS-ów - przechowywanie numerów telefonów w polu własnym Kh Subiekta; dodana możliwość wpisania wielu numerów w pole własne oddzielonych przecinkiem lub średnikiem
 • 2015.7.29.1 - poprawiono mechanizm wysyłania wiadomości o zbliżającym się terminie płatności
 • 2015.7.23.1 dodano funkcję 'Powiel' dla szablonów e-mail
 • 2015.7.14.1 NOWA FUNKCJONALNOŚĆ: dodano możliwość wysyłania informacji o zbliżającym się terminie płatności. W harmonogramie dla zbliżających się płatności należy określić przedział w liczbach ujemnych (Przykład: (-7)-(-5) nazwa_szablonu -> wyśle wiadomość wg szablonu nazwa_szablonu o wszystkich płatnościach, które nastąpią za 7, 6 i 5 dni) 
 • 2015.3.20.1 - poprawiono mechanizm obsługi grafiki w wysyłanych wiadomościach
 • 2015.3.19.1 - optymalizacja kodu programu
 • 2015.1.7.1 usunięto błąd wielokrotnego pojawiania się kwoty wynikającej z wolnej spłaty podczas kolejnego podłączenia spłat do bilansu otwarcia; dodano pomijanie numeru oryginału dla dokumentów FS (podtytułu dla FS powstających z ZK)
 • 2014.11.20.1 - zmieniono kodowanie testowej wiadomości e-mail na UFT-8
 • 2014.11.18.1 - zmieniono kodowanie wiadomości e-mail na UFT-8
 • 2014.10.28.2 - dodano możliwość wyboru języka dla tabeli należności
 • 2014.7.31.2 - w oknie ustawień dodano możliwość wyboru użytkownika nadającego flagę (w trybie harmonogramu zadań)
 • 2014.7.29.1 - poprawiono kodowanie wiadomości; w oknie Ustawienia dodano możliwość zdefiniowania adresu Odpowiedź do; wprowadzono zmiany wizerunkowe 2014
 • 2014.7.25.1 - poprawiono błąd zaznaczania kontrahentów w trybie grupowania
 • 2014.7.14.1 - Lista zmian:
  1. wprowadzono alternatywny widok tekstowy dla wiadomości wyświetlanych w trybie tekstowym w programach obsługi poczty
  2. dodano możliwość wprowadzania tagu {DATA_WYSLANIA} w szablonie wiadomości; aktualna data jest pobierana z serwera SQL
  3. dodano obsługę walut: w rozwinięciu listy należności dla kontrahenta dodano kolumny 'Należność (waluta)' oraz 'Waluta dokumentu'; jeżeli należności dla jednego kontrahenta są w różnych walutach, podsumowanie jest przeliczane na PLN
  4. zobowiązania i wolne spłaty są pomijane w wiadomości e-mail w przypadku ich braku
 • 2014.5.28.1 -Poprawiono błąd występujący podczas filtrowania listy kontrahentów.
 • 2014.5.15.1 - Dodano podsumowanie należności w stopce tabeli oraz w podwidokach dla kontrahentów po rozwinięciu wiersza
  UWAGA: W celu skorzystania z nowej funkcjonalności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jeden z wierszy tabeli i wybrać opcję Zresetuj ustawienia tabel, a następnie uruchomić ponownie program.
 • 2014.5.12.1 - Lista zmian:
  1. dodano oznaczanie flagą dokumentów, dla których zostało wysłane wezwanie do zapłaty
  2. dodano opcję umieszczenia daty wysłania wezwania do zapłaty w polu własnym dokumentu
  3. wprowadzono możliwość pomijania wysyłki wezwań do kontrahentów z wybraną cechą (cechami)
  4. dodano możliwość eksportu podwidoków do formatu XLS (lista kontrahentów wraz z wyszczególnieniem dokumentów)
 • 2014.3.26.1 - dodano możliwość wysłania ukrytej kopii na wskazany adres e-mail. Można wpisać więcej adresów oddzielając je przecinkiem lub średnikiem
 • 2014.3.11.1 - poprawiono działanie przycisku ODŚWIEŻ; drobne poprawki interfejsu użytkownika
 • 2014.2.24.1 - zmiany:
  1. wprowadzono opcję żądania potwierdzenia doręczenia wysyłanych wiadomości
  2. poprawiono błąd w wysyłanej tabeli należności: dla dokumentu korekty faktury zakupu (KFZ) wstawiany jest numer dokumentu oryginalnego Sprzedawcy zamiast numeru nadawanego przez Subiekta
 • 2013.10.23.2 - poprawiono obsługę wysyłania wiadomości SMS za pomocą harmonogramu Windows
 • 2013.10.17.1 - usunięto błąd niezapisywania się historii wysłanych wiadomości SMS
 • 2013.10.2.1 - optymalizacja kodu programu
 • 2013.10.1.1 - poprawiono błąd występujący podczas wysyłania wiadomości z poziomu harmonogramu zadań
 • 2013.9.26.1 - poprawiono błąd związany z obsługą edytora szablonów (edycja hiperłącza)
 • 2013.9.16.1 - poprawiono opisy komunikatów
 • 2013.9.9.1 - poprawiono błąd związany z filtrowaniem kontrahentów
 • 2013.8.23.1 - zoptymalizowano działanie aplikacji pod kątem pracy na dużych bazach
 • 2013.6.3.1 - poprawiono wyświetlanie bilansu, gdy przedział spóźnienia jest nieokreślony
 • 2013.5.28.1 - dodano obsługę wyświetlania należności w wybranym przedziale spóźnienia
 • 2013.5.16.2 - poprawiono obsługę zobowiązań i spłat podczas wysyłania wiadomości w trybie okienkowym; dodano kolumnę Bilans informującą o bieżącym bilansie płatniczym z wybranym kontrahentem
 • 2013.5.10.1 - wprowadzono możliwość uwzględniania zobowiązań i spłat. W tym trybie, gdy suma zobowiązań i spłat jest większa lub równa sumie należności, program nie wysyła wiadomości. Poprawiono błąd obsługi Edytora filtrów.

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl