Komunikator EDI XML

Cena: 861,00 zł 861.00
Cena netto: 700,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Producent: Leo
Kod produktu: LEO KEDI XML

Opis

Wersja programu  

Komunikator EDI XML

Program Komunikator EDI XML pozwala na efektywne zarządzanie dokumentami elektronicznymi (EDI). Umożliwia zarówno współpracę z platformami wymiany dokumentów elektronicznych jak i bezpośrednią wymianę dokumentów pomiędzy kontrahentami. Głównym zadaniem aplikacji jest obsługa plików XML opartych o specyfikację firmy Comarch, z których korzysta większość obecnych na polskim rynku dużych sieci handlowych. Dzięki modułowej budowie struktury aplikacji, możliwe jest dodawanie obsługi innych standardów (specyfikacji) w celu współpracy z dowolną platformą wymiany plików.

Działanie programu odbywa się na zasadzie eksportu i importu dokumentów i polega na:

 • pobieraniu plików XML/EDI ze wskazanej lokalizacji, a następnie generowaniu na ich podstawie odpowiednich dokumentów w Subiekcie;
 • generowaniu plików XML/EDI na podstawie istniejących w Subiekcie dokumentów i wysyłaniu przygotowanych plików do wskazanej lokalizacji.

Program można skonfigurować w zależności od rodzaju prowadzonej ze swoim kontrahentem wymiany handlowej (sprzedający lub kupujący). Obsługiwane są wszystkie podstawowe dokumenty niezbędne do prowadzenia wymiany handlowej, np.:

 • moduł importu zamówień od klienta (ZK) + moduł eksport faktur sprzedaży (FS) –> dla sprzedającego;
 • moduł eksportu zamówień do dostawcy (ZD) + moduł importu faktur zakupu (FZ) –> dla kupującego;

oraz korekty związane ze sprzedażą, zakupem i niektóre dokumenty magazynowe.

Praca z programem polega na zdefiniowaniu schematów importu lub eksportu dokumentów. Użytkownik ma możliwość utworzenia dowolnej liczby schematów, w których określa wszystkie parametry dla wysyłanych lub odbieranych dokumentów, kwalifikuje kontrahentów i ustala harmonogram pracy każdego z nich. Dzięki temu program można elastycznie dostosować do obsługi wielu różnych sieci handlowych na podstawie narzuconych wymagań indywidualnych.

Lokalizacją generowanych i odbieranych plików XML może być folder lokalny, serwer FTP, jak również klient poczty E-mail. Dzięki możliwości uruchamiania poszczególnych zadań z poziomu Harmonogramu zadań Windows, przetwarzanie plików może odbywać się w sposób automatyczny i bezinterfejsowy, co ułatwia codzienną obsługę dokumentów oraz daje możliwość precyzyjnego dostosowania się do wymagań odbiorcy lub dostawcy pliku.

Wersja demonstracyjna pozwala na zapoznanie się z pełną wersją programu. Ograniczeniem wersji demo jest możliwość przetworzenia 50 dokumentów.

Podstawowa licencja obejmuje aplikację oraz jeden schemat. W uwagach do zamówienia proszę podać, który z poniżej wymienionych schematów ma zostać aktywowany w cenie programu (1÷9).

Każdy kolejny schemat można zamówić w cenie 500,00 zł netto.

  

Dostępne schematy programu Komunikator EDI XML wg typu plików:

 

Typ pliku: EDI Comarch XML

1. Faktura sprzedaży (FS) wraz z korektą (KFS) - specyfikacja Faktura XML (INVOICE)

2. Faktura sprzedaży dla branży elektro - (FS) - specyfikacja SHE - Faktura XML (INVOICE)

3. Faktura zakupu (FZ) wraz z dokumentami magazynowymi (PZ, PZv) oraz korektą (KFZ) - specyfikacja Faktura XML (INVOICE)

4. Zamówienie od klienta (ZK) - specyfikacja Zamówienie XML (ORDER)

5. Zamówienie do dostawcy (ZD) - specyfikacja Zamówienie XML (ORDER)

6. Awizo dostawy Castorama - Wydanie zewnętrzne (WZ) na podstawie ZK - oparte o specyfikację Awizo wysyłki XML (DESADV) z dodatkowymi wymaganiami Castoramy

 

Typ pliku: EDI - Eancom97/Edifact

7. Faktura zakupu (FZ) wraz z dokumentami magazynowymi (PZ, PZv) - specyfikacja EANCOM97/EDIFACT D.96A - (INVOIC)

8. Zamówienie do dostawcy (ZD) - specyfikacja EANCOM97/EDIFACT D.96A - (ORDERS)

 

Inne obsługiwane pliki:

9. Makro - Faktura zakupu (FZ) - specyfikacja Faktury Makro XML

 

UWAGA! Moduł Comarch SHE - Faktura XML (Invoice Elektro - faktura sprzedaży) wraz z modułem Comarch Zamówienie XML (Order - zamówienie od klienta) służą również do wymiany plików z serwisem elektrotechnicznym TIM SA.

Awizo dostawy (DESADV) dla sieci Castorama jest generowane z dokumentu WZ, który powstał na podstawie zamówienia ZK z Castoramy.

Istnieje możliwość dodania obsługi pliku wg innych schematów, która jest objęta wyceną indywidualną, w oparciu o otrzymaną specyfikację pliku komunikacji.
W takim przypadku prosimy o kontakt na adres programy@leo.pl.


Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

Subiekt GT (1.49 lub nowszy)

• Sfera dla Subiekta GT
 System operacyjny Windows 8 lub wyższy

• Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy
Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy


Zmiany:

 • 2021.4.6.1 - [Comarch KFS]: zmodernizowano mechanizm generowania plików Comarch XML na podstawie dokumentów Korekta faktury sprzedaży
 • 2021.3.30.1 - [Comarch ZK]: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów ZK w Subiekcie
 • 2021.3.30.1 - [Comarch FZ/PZv]: dodano obsługę parametrów indywidualnych kontrahenta podczas generowania dokumentów FZ i PZv w Subiekcie
 • 2021.1.25.1 - [Comarch KFS]: poprawka modułu generującego pliki korekt do faktur nieistniejących - pomijanie dokumentów unieważnionych i anulowanych, poprawki w mechanizmach pobierania danych z bazy i obsługi statusów
 • 2020.12.17.1 - [Comarch ZK XML]: poprawiono mechanizm przyporządkowania magazynu dla zamówienia wchodzącego na podstawie lokalizacji zamawiającego
 • 2020.12.8.1 - Comarch ZK XML: dodano obsługę adresów dostawy na dokumencie Zamówienie od klienta (ZK); zmieniono sposób wstawiania kontrahenta z pliku XML na dokument ZK;
  DESADV Castorama: poprawki kreatora zadań
 • 2020.12.4.1 - dodano obsługę dokumentów Faktura zakupu (FZ) i Przyjęcie zewnętrzne (PZ) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.11.26.1 - usunięto błąd związany z nieprawidłowym flagowaniem dokumentów w przypadku, gdy eksport/ zapis dokumentu się nie powiódł
 • 2020.10.30.1 - dodano obsługę kodów CN dla towarów na dokumentach FS, KFS i FS dla branży elektro; dodano wersję demonstracyjną specyfikacji awiza dostawy dla Castorama
 • 2020.10.26.1 - dodano obsługę dokumentu Zamówienie do dostawcy (ZD) na podstawie specyfikacji Orders Eancom97/Edifact D.96A
 • 2020.10.21.1 - dodano obsługę dokumentu Przyjęcie zewnętrzne z VAT (PZv) na podstawie specyfikacji Invoic Eancom97/Edifact D.96A
  • ZK - dodano możliwość dublowania nazw towarów pobieranych z pliku z pola ItemDescription do dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) podczas dodawania nowych towarów do bazy Subiekta
  • FS/ KFS - usunięto błąd pojawiający się podczas wstawiania stawki VAT dla towarów korygowanych na KFS, które nie występowały na dokumencie korygowanym (FS)
  • FS/ KFS - dodano możliwość pobierania nazwy towaru z dodatkowych pól w Subiekcie (pola własne, Opis, Uwagi) do pola ItemDescription w pliku
  • FS - usunięto błąd powodujący pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia
 • 2020.10.2.1 - [EDI Comarch FS]: usunięcie błędu powodującego pojawianie się nadmiarowych wpisów dot. zamówienia w sytuacji, gdy faktura nie powstała z zamówienia
 • 2020.8.4.1 - obsługa wszystkich pól związanych z datą, m.in. <DeliveryDate> na FZ; rozszerzenie obsługi pól <DespatchNumber> i <DespatchAdviceNumber> na FS i KFS; możliwość ustawienia numeru portu dla FTP i SFTP; poprawa intuicyjności przy określaniu magazynów w schematach; uwzględnianie automatycznego nadawania symboli przy dodawaniu nowych towarów podczas importu dokumentów
 • 2020.7.27.1 - [EDI Comarch FS, FS Elektro, KFS]: dodano obsługę indywidualnego numeru rejestrowego BDO podmiotu na dokumentach eksportowanych. Numer jest zapisywany w pliku w sekcji <UtilizationRegisterNumber>
 • 2020.6.16.1 - poprawiono działanie mechanizmów obsługi jednostek miar na generowanych i wczytywanych dokumentach
 • 2020.6.16.1 - [Castorama DESADV]: dostosowanie rozszerzenia do wymogów specyfikacji Castorama
 • 2020.6.2.1 - dodano obsługę nowej specyfikacji Comarch w wersji 7.7. dla faktur sprzedaży dla branży elektro (SHE INVOICE)
 • 2020.5.15.2 - [EDI Comarch FS]: optymalizacja mechanizmu pobierania pozycji dokumentu
 • 2020.5.13.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano zapisywanie znacznika waluty w polu <OrderCurrency>
 • 2020.4.17.1 - podniesiono wersję oprogramowania mapującego Entity Framework do wersji 6.4. UWAGA! Zmiana wymaga uruchomienia programu jako administrator i zaktualizowania rozszerzeń korzystających z tej wersji
 • 2020.4.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: poprawiono błąd w generowanym przez program numerze awiza dostawy <DespatchAdviceNumber>
 • 2020.3.17.1 - [Castorama Awizo dostawy DESADV]: usunięto błąd związany z umieszczaniem ILN lokalizacji dostawy
 • 2020.3.13.1 - wprowadzono poprawkę do mechanizmu obsługi połączeń szyfrowanych (zakończenie wsparcia TLS 1.0)
 • 2020.3.10.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę terminu płatności na podstawie pola <InvoicePaymentDueDate>
 • 2020.1.23.1 - dodano ograniczenie dla liczby znaków w polu 'Uwagi do dokumentu' do wartości dopuszczalnej 500 znaków
 • 2020.1.17.1 - usprawniono mechanizm komunikacji z dodatkiem InsERT Sfera
 • 2020.1.17.1
  • [EDI Comarch ZK]: dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  • [EDI Comarch KFZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
  • [EDI Comarch FZ]: zniesiono wymagalność pól BuyerOrderNumber i BuyerOrderDate dla zamówień do dostawcy w fakturze zakupu (faktura może być wystawiona przez dostawcę bez wcześniejszego zamówienia ZD); dodano identyfikację podmiotu na podstawie VAT-UE
 • 2019.10.3.1 - dodano mechanizm usuwający wiadomości email po zaimportowaniu pliku z tej wiadomości; do komunikatu o błędach wysyłanych do użytkownika za pomocą email dodano rozszerzoną informację nt. szczegółów dokumentu, który wywołał błąd (w celu ułatwienia identyfikacji błędnego dokumentu bez konieczności edycji pliku XML)
 • 2019.7.29.1 - zoptymalizowano procesy uruchomienia i wykorzystania oprogramowania InsERT Sfera
 • 2019.7.25.1 - poprawiono mechanizm odpowiedzialny za edycję zadania serwisowego
 • 2019.7.19.1 - [Inextend Track and Trace Invoice]: poprawa mechanizmu rozszerzenia dla MM
 • 2019.7.17.1 - [Inextend Track and Trace Payment]: poprawa mechanizmu rozszerzenia
 • 2019.7.15.1 - poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery
 • 2019.7.11.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono problem ze wstawianiem ILN w sekcji Delivery
 • 2019.6.25.2 - dodano możliwość wyboru miejsca dostawy z pól <DeliveryPoint> lub <UltimateCustomer> dla generowanych ZK; dodano weryfikację wskazania lokalizacji zapisu/wczytania pliku
 • 2019.6.25.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę odwrotnego obciążenia na FS
 • 2019.6.6.1 - dodano obsługę nowych rozszerzeń: raportowanie przepływu wyrobów tytoniowych zgodnie z dyrektywa UE Track and Trace dla serwisów SmartTrace oraz Inextend
 • 2019.5.29.1 - [EDI Comarch FS]: dodano obsługę numeru zamówienia dla pozycji FS nieistniejących na tym zamówieniu (np. dodanie usługi transportu)
 • 2019.5.21.2 - poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisu szablonu; poprawiono mechanizm aplikacji
 • 2019.5.21.1 - [EDI Comarch ZK]: dodano obsługę kodu towaru wg kupującego <BuyerItemCode> dla dokumentów Comarch ZK; poprawiono obsługę sytuacji wstawiania na dokument w Subiekcie usługi jednorazowej w przypadku nierozpoznania towaru dla dokumentów Comarch FZ
 • 2019.5.13.1 - Poprawiono mechanizm generowania faktur oraz korekt; Poprawiono pracę aplikacji z harmonogramem podczas używania ustawień zaawansowanych
 • 2019.4.17.1 - [EDI Comarch ZD]: dodano obsługę planowanej daty dostawy <ExpectedDeliveryDate> jako 'Termin realizacji' z dokumentu ZD; ustawiono format daty zgodnie ze specyfikacją Comarch niezależnie od formatu zastosowanego w systemie Windows podczas generowania pliku
 • 2019.4.15.1 - poprawiono moduł wyboru podmiotu podczas podłączenia programu do bazy; poprawiono mechanizm oznaczania flagą dokumentów przetworzonych; zwiększono limit czasu wykonywanej operacji dla generowania plików na podstawie dokumentów o dużej liczbie pozycji; drobne poprawki wizerunkowe
 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FS i KFS]: dodano obsługę KFS do nieistniejącego - pobieranie numeru i daty "nieistniejącej" faktury z nagłówka KFS
 • 2019.3.19.1 - [EDI Comarch FZ]: dodano możliwość zapisania daty i numeru zamówienia do dostawcy w polu własnym dokumentu FZ/PZ
 • 2019.2.21.1 - [EDI Comarch FS]: poprawiono zgodność dokumentu ze specyfikacją Comarch
 • 2019.2.15.1 - [EDI Comarch ZK i FZ]: - zdjęto wymóg niepowtarzalności numeru ILN magazynów dla dokumentów importowanych
 • 2019.2.6.1 - [EDI Comarch FS]: w dokumencie FS dodano obsługę pola <OrderLineNumber> (wstawianie na fakturę sprzedaży informacji o numerze pozycji towaru na zamówieniu od klienta) - pole obowiązkowe dla Castorama
 • 2019.1.3.1 - usunięto błąd konwersji z mechanizmu obsługi danych dostawy.
 • 2018.12.5.1 - dodano możliwość usuwania prefiksów z numerów dokumentów.

Poprzednią edycję aplikacji [Komunikator EDI] można pobrać TUTAJ.
Instrukcja

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl