Import XLS - moduł TOWARY

Cena: 613,77 zł 613.77
Cena netto: 499,00 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Producent: Leo
Kod produktu: LEO IXLS (T)

Opis

Wersja programu

Import XLS - moduł TOWARY

Możliwość importu listy towarów i cenników z plików XLS, XLSX i CSV (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta.

Program Import XLS - moduł TOWARY umożliwia import towarów i cenników z plików XLS, XLSX oraz CSV (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które kolumny z pliku odpowiadają poszczególnym polom z kartoteki towarów w Subiekcie. Możliwe jest dodawanie towarów oraz ich aktualizacja. Aplikacja pozwala na zaimportowanie do Subiekta np. nowego cennika towarów. Program może służyć również do aktualizacji nazw towarów, ich cech, opisów, zdjęć itp.

Uwaga! Licencja jest przyporządkowana do NIP-u podmiotu w Subiekcie GT. Podczas składania zamówienia proszę podać NIP podmiotu, w którym będzie pracować aplikacja.


Wymagania:

• Subiekt GT (1.49 lub nowszy) / Navireo (1.25 lub nowsze)
Sfera dla Subiekta GT
 System operacyjny Windows 8 lub wyższy
• Microsoft .NET Framework: 4.6.1. lub wyższy

Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy


Zmiany:

 • 2021.2.10.1 - IT: poprawiono mechanizm wczytywania zdjęć z linków zewnętrznych
 • 2020.10.14.1 - IT, ID: dodano obsługę kodów dla oznaczenia towarów i usług dla JPK VAT
 • 2020.9.14.1ID: usunięto błąd pojawiający się podczas importu dokumentu korekt (KFS/KFZ) do nieistniejącego; IK: dodano obsługę pola 'Źródło pozyskania'
 • 2020.9.1.2 - IT: usunięto błąd związany z ucinaniem znaków podczas importu kodów CN
 • 2020.8.24.1 - IT: w kreatorze schematu dodano zapamiętywanie ścieżki do folderu ze zdjęciami (ułatwienie podczas tworzenia schematu dla większej liczby zdjęć do jednego produktu); usprawniono mechanizm informujący o numerze wiersza w pliku XLS, w którym wystąpiły błędne dane
 • 2020.8.4.1 - IT: dodano obsługę przenoszenia znaków 'enter' do pola 'Pełna charakterystyka pozycji' znajdujących się w komórce pliku XLS, dzięki czemu przenoszony tekst zachowa swoje formatowanie w obszarze podziału na linie
 • 2020.7.24.1 - IT: dodano możliwość usuwania zawartości pola 'Pełna charakterystyka pozycji' poprzez umieszczenie znaku '#' w komórce pliku XLS; ID: Dodano opcję wstawienia usługi jednorazowej na generowany dokument w przypadku nierozpoznania towaru
 • 2019.9.19.1 - IT: poprawiono mechanizm importu zdjęć; zmodyfikowano mechanizm obsługi logów [wysyłanie i możliwość usuwania starych wpisów]
 • 2019.8.27.1 - ID: dodano obsługę pola 'Termin ważności' (wymagany dodatek Niebieski Plus dla InsERT GT)
 • 2019.6.26.1 - IT: dodano obsługę pól wymiarowych: długość, szerokość, wysokość w zakładce Vendero, IK: dodano możliwość aktywacji kontrahentów na podstawie pliku XLS, IT, ID, IK: dodano do schematu importu możliwość wyboru operatora AND lub OR, gdy użytkownik wybierze więcej niż jeden identyfikator [ustawienie domyślne: AND], IT: dodano obsługę aktywacji towarów poprzez Sferę
 • 2019.1.4.1 - IK: poprawiono błąd pojawiający się podczas aktualizacji kontrahentów gdy identyfikatorem jest nr NIP
 • 2018.9.11.1 - wprowadzono możliwość przejęcia logowania do Sfery użytkownikiem zalogowanym do programu - ustawienie jest dostępne w menu Konfiguracja -> Sfera; IT: poprawiono błąd związany z oznaczaniem zdjęcia jako zdjęcie główne; IT: dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych, gdy wybrano podstawowy kod kreskowy jako identyfikator (pole opcjonalne); IT: dodano oznaczanie towarów objętych odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych; IT: wprowadzono obsługę błędu nieistniejącego kontrahenta dla pól Producent i Dostawca; IT, ID, IK: dodano możliwość zaznaczenia i kopiowania zawartości okna raportów
 • 2018.4.27.1 - IK: dodano pomijanie kontroli powielonego numeru NIP w Subiekcie przy ustawieniu "kontrola częściowa"
 • 2018.4.20.1 - ID: poprawiono mechanizm identyfikacji towarów wg kodów EAN podczas wstawiania towaru na dokument
 • 2018.2.26.1 - IT: poprawiono zauważony błąd w mechanizmie identyfikacji towarów
 • 2018.2.20.1 - IK: poprawiono zauważony błąd mechanizmu dodawania Cech kontrahenta
 • 2018.1.3.1 - IK, IT: dodano możliwość importu kolejnych Składników kompletu, Cech towarów oraz Dodatkowych j.m. (IT) oraz Cech kontrahentów (IK) na zasadzie powtórzonego identyfikatora w pliku - funkcjonalność jest aktywna po ustawieniu w opcjach reakcji na powtórzone wystąpienie identyfikatora w trybie 'Kolejne wystąpienia dopisują do istniejących'; IT: poprawiono błąd w opisie rodzaju Id dla nowo zakładanej kartoteki towaru w oknie informacyjnym schematu importu
 • 2017.12.5.1 - IK: dodano obsługę pól własnych rozszerzonych typu Flaga; IT, IK: poprawiono obsługę towarów nieaktywnych
 • 2017.9.25.1 - IT: dodano możliwość importu składników kompletu; IK: dodano dwa nowe parametry do listy wyboru w Schemacie importu: KredytKupieckiTerminId oraz KredytKupieckiTermin; poprawiono funkcję "przycinania" zbyt długich ciągów w 'adr_NrDomu' oraz 'adr_Miejscowosc'
 • 2017.3.28.1 - IT: poprawiono funkcję usuwania kodów kreskowych (znakiem #) z pola Podstawowy kod kreskowy
 • 2017.3.6.1 - IT: poprawiono zapisywanie kursu w schemacie
 • 2017.1.18.1 - IT: dodano obsługę Właściwości Cech
 • 2016.12.29.1 - IK: dodano obsługę pola 'Analityka' dla ustawienia jednolitej analityki dostawcy i odbiorcy w Rewizorze; dodano obsługę Adresu do korespondencji i Adresu dostawy; poprawiono dodawanie wielu numerów telefonów kontrahenta
 • 2016.12.5.1. - IT, IK, ID: dodano zamykanie schematu z użyciem przycisku ESC oraz buttona 'Zamknij okno'; IK: poprawiono błąd pojawiający się podczas dodawania cech Kh (Navireo)
 • 2016.11.29.2 - ID: wprowadzono możliwość dodawania nazwy pliku do importowanych dokumentów; IK: dodano możliwość przypisania do pola 'Nazwa' kolumny z nazwą państwa
 • 2016.10.31.1 - IT: dodano możliwość usuwania kodów kreskowych z pola Podstawowy kod kreskowy
 • 2016.9.6.1 - IT, ID: dodano obsługę znaków specjalnych w prefiksie Symbolu towaru
 • 2016.8.30.1 - IT: dodano obsługę Pól własnych rozszerzonych typu Flaga
 • 2016.6.30.1 - IT: dodano obsługę pola 'Model', które pojawiło się w wersji 1.43 Subiekta; IT, ID: poprawiono obsługę stawek VAT
 • 2016.5.18.1 - IT: poprawiono obsługę pól własnych standardowych i rozszerzonych
 • 2016.5.17.1 - IK, IT: naprawa błędu związanego z obsługą modułów programu 
 • 2016.5.12.1 - ID: dodano wykaz towarów nieaktywnych: gdy podczas wczytywania towarów na dokument, zostanie natrafiony towar nieaktywny, wyświetlony zostanie komunikat z informacją o tym fakcie; dodano okno z listą wyboru dalszego postępowania przy komunikacie o towarze nieaktywnym; poprawiono obsługę komunikatów, gdy opcja 'Pokazuj powiadomienia o błędach' nie została zaznaczona; dodano komunikat ostrzegający o konsekwencjach wybrania opcji niepokazywania komunikatów
 • 2016.4.15.1 - ID: poprawiono obsługę towarów nieaktywnych
 • 2016.4.5.1 - IT, IK, ID: dodano funkcję zaznaczenia nowo dodanych plików w oknie głównym; ID: poprawiono obsługę sytuacji powielonego towaru na dokumencie dla towarów nieaktywnych
 • 2016.2.29.1 - IT: poprawiono obsługę ciągu znaków oznaczonych cudzysłowem prostym 
 • 2016.2.26.1  - IT, IK, ID: usunięto możliwość wyboru identyfikatora dla pól, które nie mogą być identyfikatorem
 • 2016.2.16.1 -IT: poprawiono mechanizm obsługi towarów nieaktywnych
 • 2016.2.9.1 - ID: dodano pomijanie pustych komórek pliku XLS 
 • 2016.1.22.1 - IK: wprowadzono odcinanie nadmiarowych znaków dla pola 'tel_Numer'
 • 2015.12.21.1 - ID, IK, IT: dodano możliwość wybrania schematów importu, które mają być eksportowane do pliku XML; uporządkowano kreatory tworzenia schematów; ID: dodano opcję ustawień modułu: 'pomijaj wiersze z zerową ilością'
 • 2015.11.24.1 - IT: naprawiono funkcję czyszczenia pola symbolu u dostawcy (znak #)
 • 2015.10.27.1 - ID: dodano możliwość określenia poziomu cen (wyboru ceny) podczas definicji nagłówka dokumentu
 • 2015.10.23.1 - ID: poprawiono funkcję identyfikacji towarów nieaktywnych
 • 2015.10.9.1 - ID: dodano możliwość wyboru czy dodać na dokument towar z powielonym kodem kreskowym  
 • 2015.10.5.1 - IT: poprawka dot. pola własnego
 • 2015.9.29.1 - IT, IK, ID: dodanie oznaczenia 'DEMO' w opisie zakładki, w zależności od posiadanej przez klienta licencji; IT: oznaczenie dodatkowej j.m. jako porównawczej
 • 2015.4.30.1 IT, IK, ID: poprawiono procedurę sprawdzania pliku XLS pod kątem poprawności ze strukturą schematu importu
 • 2015.4.22.1 - IT:dodano sprawdzanie struktury pliku podczas tworzenia schematu importu; dodano procedurę identyfikacji towaru, dla którego wystąpił błąd Sfery podczas procesu transmisji danych
 • 2015.4.7.1-IT: poprawiono obsługę poziomów cen
 • 2015.3.27.1 IT: dodano obsługę powtórzonego wystąpienia identyfikatora w pliku
 • 2015.3.24.1 - wykaz zmian:
  IK: naprawiono błąd polegający na niedodawaniu nieistniejących Grup i Cech kontrahenta
  IT: dodano obsługę wyrażeń logicznych false, falsz, fałsz, prawda, true dla kwalifikatorów 'do sklepu internetowego', 'do sprzedaży mobilnej' oraz 'do serwisu aukcyjnego'
  IT: dodano obsługę powtórzonych identyfikatorów w pliku XLS
  IT, ID, IK: usunięto błąd niezamykania okna schematu po użyciu przycisku 'Anuluj'
  ID: w kreatorze schematu usunięto pytanie o dopisywanie nieistniejących Grup i Cech (funkcje te nie są obsługiwane przez moduł ID)
 • 2015.3.11.1 - IK: dodano obsługę programów InsERT Gestor oraz Rewizor; IT: poprawiono wyświetlanie nazw poziomów cen w schematach importu; ID: drobna poprawka w oknie 'Ustawienia'
 • 2015.2.25.1 IT: poprawiono procedurę obsługi cen
 • 2015.2.20.1 ITIK: w opcjach programu dodano sterowanie usuwaniem wpisów poprzez znak # umieszczony w komórce arkusza XLS
 • 2015.2.6.1 - poprawiono procedurę obsługi cen
 • 2015.2.4.1 - IT: poprawiono obsługę błędu podczas próby dodania nieistniejącej Grupy lub Cechy; poprawiono błąd wielokrotnego zakładania kartoteki towarowej podczas jednej sesji importu, gdy w pliku towar występował wielokrotnie; dodano obsługę pól 'wysokość', 'szerokość' i 'głębokość' dla Navireo; dodano funkcję usuwania wybranej cechy towaru po wpisaniu ciągu znaków #'Cecha_towaru'; dodano funkcję usuwania wybranej dodatkowej jednostki miary po wpisaniu ciągu znaków #'Dodatkowa_jm'; IK: dodano funkcję usuwania wybranej cechy kontrahenta po wpisaniu ciągu znaków #'Cecha_kontrahenta'
 • 2015.1.22.1 - poprawiono procedurę dodawania i aktualizacji wartości w polach własnych rozszerzonych; poprawiono błąd zapamiętywania wyboru w polu typu 'checkbox' w oknie edycji schematu importu
 • 2015.1.20.1 IT: poprawiono procedurę wczytywania cen; dodano możliwość zdefiniowania kursu walut (zakupu, sprzedaży, średni) podczas wczytywania cen
 • 2015.1.19.1 - poprawiono procedurę wczytywania danych z komórek zawierających formuły, dodano informację o changelogu
 • 2015.1.8.1 - poprawiono przycisk Podgląd pliku, IK: poprawiono przenoszenie znaków specjalnych w Nazwie pełnej kontrahenta
 • 2015.1.5.1 - poprawiono opis pola RodzajId; poprawiono mechanizm wyświetlania pliku źródłowego podczas tworzenia schematu
 • 2014.12.30.1 - dodano obsługę wpisów prawda/fałsz dla typu logicznego (boolean); IT: dodano obsługę stawek VAT A (23%), B (8%), C (5%) i G (zw.); w schematach importu przywrócono kolejność kolumn jak w pliku; poprawiono błąd nieprzenoszenia danych do pola "nazwa towaru dla UF"
 • 2014.12.11.1 - Lista zmian:
 1. moduł IT: dodano możliwość aktualizowania cen w zaleznosci od stanu magazynowego,
 2. moduły IT, IK: przeniesiono kontrolę dodawania nowych grup i cech z ustawień ogólnych do schematu importu,
 3. moduł ID: poprawiono błąd przy ustawianiu stawki VAT dla towarów nowo dodawanych podczas importu dokumentów
 4. poprawiono błąd niewłaściwego wskazywania numeru wiersza pliku XLS w komunikatach o błędach
 5. moduł ID: dodano obsługę dokumentów inwentaryzacji cząstkowych IWc
 6. moduł ID: poprawiono obsługę tabeli kursów walut z Subiekta
 • 2014.11.4.1 - moduł IT: dodano pole stawka vat symbol, zmieniono kolor kolumny na liscie po przypisaniu pola w subiekcie
 • 2014.10.28.1 - poprawiono walidację maksymalnej długości nazwy dla kontrahenta (moduł IK) do 51 znaków
 • 2014.10.9.1 - Lista zmian:
 1. poprawiono błąd eksportu schematu dokumentów
 2. dodano możliwość zdefiniowania prefiksu dla symbolu towaru
 3. dodano możliwość zablokowania dodawania nowego towaru podczas importu listy towarów dla importowanego dokumentu (moduł IT)
 4. poprawiono procedurę dodawania nowych cech i grup dla towarów i kontrahentów
 •  2014.9.10.1 - Lista zmian:
 1. dodano domyślne zaznaczenia w oknie ustawień podczas pierwszego uruchomienia programu
 2. usunięto zdublowany wpis Kraj pochodzenia
 3. zmodyfikowano obsługę podpowiedzi w schematach importu
 4. dodano obsługę przeliczania/ nieprzeliczania cen po zaimportowaniu ceny kartotekowej
 • 2014.8.19.1 - poprawiono problem pojawiający się po zmianie separatora liczb dziesiętnych w ustawieniach regionalnych
 • 2014.8.11.1 - poprawiono importowanie znacznika 2 określającego usługę w Navireo; poprawiono obsługę pól własnych rozszerzonych dla komputerów, na których językiem domyślnym nie jest język polski; zmieniono format importu daty na dd-mm-rrrr
 • 2014.8.4.1 - zablokowano możliwość przenoszenia schematów importu pomiędzy modułami
 • 2014.7.22.1 - poprawiono sposób dodawania cech i grup
 • 2014.7.8.1- poprawiono mechanizm eksportu/ importu listy schematów; zmieniono sposób zapisywania schematów w aplikacji (konwertowanie); dodano obsługę dokumentacji w menu Program
 • 2014.7.3.3 - poprawki modułu logowania do programu
 • 2014.6.27.3 - moduł DOKUMENTY: dodano możliwość zdefiniowania nagłówka dokumentu dla schematu importu - dane nagłówka: opis dokumentu (kategoria, podtytuł, uwagi), informacja o kontrahencie, sposób wyliczania dokumentu oraz definiowanie waluty; dodano możliwość importu paragonu imiennego
 • 2014.6.18.1 - usprawniono algorytm rozpoznawania wartości liczbowych przy zmiennym formatowaniu zawartości komórek w pliku XLS (np.1 400 zł zostanie rozpoznane jako 1400); w oknie głównym dodano kolumnę z informacją o dacie ostatniego importu pliku.
 • 2014.6.13.1 - poprawiono błąd nieprawidłowego pobierania towarów wg Symbolu u dostawcy (moduł Id)
 • 2014.6.5.1 - poprawiono oznaczanie zdjęcia głównego w schemacie importu, poprawiono procedurę tworzenia schematów importu podczas współpracy z Navireo
 • 2014.6.4.1 - poprawiono błąd obsługi połączenia z Navireo
 • 2014.5.29.1 - dodano obsługę błędu podczas aktualizacji towarów oznaczonych w Subiekcie jako nieaktywne (komunikat); dodano możliwość umieszczania plików w oknie głównym metodą Przeciągnij i upuść
 • 2014.5.26.3 - lista zmian:
 1. Przywrócono podgląd schematu importu
 2. Zmieniono treści niektórych komunikatów informacyjnych
 3. Dodano ikony programu do menu kontekstowych w oknie głównym i schematach
 4. Poprawiono opisy w kreatorze schematu
 5. It: Poprawiono procedurę wczytywania parametrów cen (marża i narzut)
 • 2014.5.19.1 - lista zmian:
 1. dodano raport importu (moduły It, Id, Ik),
 2. poprawiono przenoszenie danych z komórek zawierających formułę (It),
 3. poprawiono obsługę importu danych dla poszczególnych poziomów cen w Subiekcie (It) - wymagane powtórne utworzenie schematu importu,
 4. zmieniono sposób wysyałania informacji zapisywanych w logu aplikacji - wysłanie loga odbywa się bez użycia programu pocztowego, wymagane podanie adresu zwrotnego dla odpowiedzi
 • 2014.5.15.1 - poprawiono sposób zapisu konfiguracji programu
 • 2014.5.14.2 - poprawiono obsługę błędów Sfery (nr wiersza w pliku XLS, przy którym wystąpił błąd Sfery), dodano obsługę błędu importowania schematów z poprzedniej edycji aplikacji
 • 2014.5.12.3 - wprowadzono pomijanie kolumn z wartością NULL w tytule kolumny; dodano informację o pominiętych wierszach do okna statusu; dodano podpowiadanie schematu importu dla wybranego pliku; dodano obsługę klawiszy Insert i Delete
 • 2014.5.5.1 -moduł TOWARY: poprawiono błąd nieprawidłowej obsługi pól 'Symbol u dostawcy' i 'Dostawca (Symbol)'
 • 2014.4.28.4 - Lista zmian:

moduł DOKUMENTY:
1. Usunięto korekty z listy pól Subiekta

2. Dodano pola własne dla towarów

moduł TOWARY:
1. dodano obsługę pól intrastat

2. dodano domyślne zaznaczenia w oknie ustawień podczas pierwszego uruchomienia program
3. usunięto zdublowany wpis Kraj pochodzenia
4. zmodyfikowano obsługę podpowiedzi w schematach importu
5. dodano obsługę przeliczania/ nieprzeliczania cen po zaimportowaniu ceny kartotekowej

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl